This page is hosted for free by zzz.com.ua, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 32.50 UAH.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Чернігівська загальноосвітня школа №17

Умови та порядок проведення третього (заключного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2016»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання центрального оргкомітету всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2016»

від 29.10.2015 № 1

Умови та порядок проведення третього (заключного) туру

всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2016»

 1. Всеукраїнський конкурс «Учитель року — 2016» (далі – Конкурс) проводиться на виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року № 489 «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», відповідно до Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року № 638, наказу Міністерства освіти і науки України від 24.09.2015 № 969 у номінаціях: «Англійська мова», «Захист Вітчизни», «Історія», «Математика».
 2. Участь вчителів у Конкурсі здійснюється на добровільних засадах.

Участь у Конкурсі в номінації «Захист Вітчизни» беруть вчителі, які викладають предмет для юнаків-учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

До участі у третьому (заключному) турі Конкурсу допускаються переможці другого туру, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів за основним місцем роботи.

 1. Для участі у третьому (заключному) турі Конкурсу учасникам необхідно до 19 лютого 2016 року надіслати:

3.1. Поштою на адресу Інституту модернізації змісту освіти                       (вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 36, каб. 317, м. Київ, 03035):

особисту заяву на ім’я голови центрального оргкомітету про участь у Конкурсі (написана власноруч);

висновок міського (районного) методичного об’єднання про педагогічну та методичну діяльність конкурсанта (обсяг – до 2 сторінок);

анкету учасника Конкурсу (з особистим підписом) встановленого зразка (додаток 1).

3.2. На електронну адресу Конкурсу vchitel_roku@ukr.net:

інформаційну картку учасника Конкурсу (додаток 2);

портретне фото.

 1. Третій (заключний) тур Конкурсу проводиться в очній формі у два етапи:

відбірковий етап – березень;

фінальний етап – квітень.

 1. Конкурсні випробування третього (заключного) туру Конкурсу.

5.1. Відбірковий етап:

тестування з фахової майстерності (передбачає питання з фаху, психології, педагогіки та ускладнене завдання відповідно до навчального предмета);

майстер-клас (тривалість – 30 хв.);

Інтернет-ресурс учителя (оцінюється заочно);

5.2. Фінальний етап:

володіння ІКТ (тривалість – 10 хв., передбачає розміщення інформації про перебіг конкурсу на власному Інтернет-ресурсі конкурсанта);

урок (теми конкурсних уроків обираються з усієї чинної навчальної програми шляхом відкритого жеребкування або готуються головою журі відповідно до програми та розподіляються шляхом відкритого жеребкування);

захист навчального проекту (тривалість – до 30 хв., теми навчальних проектів готуються головою журі з проблемних питань навчального предмета, розподіляються шляхом відкритого жеребкування, захист проекту здійснюється за участю вчителів відповідного предмета).

 1. Конкурсні випробування в номінації «Англійська мова» проводяться виключно англійською мовою.
 2. Під час відбіркового етапу третього (заключного) туру Конкурсу проводиться інтерв’ю з учасником, у якому конкурсант у довільній формі представляє власний досвід роботи (тривалість – до 10 хв., не оцінюється та не впливає на результат відбіркового етапу, для учасників в номінації «Англійська мова» проводиться англійською мовою).
 3. Відеозаписи конкурсних випробувань третього (заключного) туру Конкурсу розміщуються на офіційній сторінці Конкурсу по закінченні кожного конкурсного дня.
 4. Оцінювання конкурсних випробувань третього (заключного) туру Конкурсу.

9.1. Оцінювання здійснюється за критеріями, затвердженими відповідним фаховим журі.

9.2. Оцінювання здійснюється особисто кожним членом фахового журі, бали вносяться до оціночної відомості відповідного конкурсного випробування, член журі підписує та здає відомість секретарю журі одразу після закінчення конкурсного випробування для відповідної групи конкурсантів.

9.3. Оцінювання конкурсного випробування «Інтернет-ресурс учителя» здійснюється заочно. Члени фахового журі заповнюють оціночні відомості, підписують їх та у сканованому вигляді надсилають секретарю журі на електронну пошту Конкурсу vchitel_roku@ukr.net не пізніше ніж за тиждень до початку відбіркового етапу третього (заключного) туру Конкурсу.

9.4. Не допускається обговорення членами фахових журі виступів учасників під час проведення та оцінювання конкурсного випробування.

9.5. Зведені відомості кожного конкурсного випробування підписуються головою та секретарем фахового журі, розміщуються на офіційній сторінці Конкурсу у сканованому вигляді по закінченні кожного конкурсного дня третього (заключного) туру Конкурсу.

9.6. Рейтингові листи відбіркового та фінального етапів підписуються головою, секретарем та всіма присутніми членами фахового журі й у сканованому вигляді розміщуються на офіційній сторінці Конкурсу.

 1. Результати відбіркового та фінального етапу третього (заключного) туру Конкурсу у відповідній номінації оформляються протоколами, що підписують голова та секретар фахового журі.
 2. Для участі у фінальному етапі третього (заключного) туру Конкурсу у кожній номінації визначається 12 конкурсантів, які відповідно до рейтингового листа відбіркового етапу набрали найбільшу кількість балів.

Бали, набрані учасниками на відбірковому етапі Конкурсу, анулюються.

 1. Підсумки відбіркового та фінального етапів третього (заключного) туру Конкурсу є колегіальним рішенням фахових журі, тому перегляду не підлягають. У разі виникнення конфліктних та суперечливих питань щодо результатів оцінювання конкурсних випробувань роз’яснення учасникам надає голова відповідного фахового журі.
 2. За загальною кількістю балів конкурсних випробувань фінального етапу членами фахового журі у кожній номінації визначається переможець та 2 лауреати, які посіли друге та третє місця.

У випадку однакової кількості балів перевага надається тому учаснику, який має вищий бал за конкурсне випробування «Урок».

 1. Оголошення переможців та лауреатів Конкурсу проводиться урочисто, за участю педагогічної громадськості та висвітлюється в засобах масової інформації.

Під час церемонії закриття Конкурсу передбачено виступ переможців та лауреатів, в якому вони представляють себе як творчу особистість (домашня заготовка до 10 хв.). Виступи учасників під час церемонії не оцінюються.

 1. Переможці, лауреати та учасники нагороджуються відповідними дипломами, подарунками центрального оргкомітету Конкурсу, а також можуть бути представлені до державних нагород і відомчих заохочувальних відзнак.

Кожний переможець Конкурсу нагороджується грошовою премією у розмірі 5 тис. гривень; лауреати, які посіли друге та третє місця з кожного фаху, – по 3 і 2 тис. гривень відповідно.

 1. Громадське спостереження.

16.1. Під час проведення та оцінювання конкурсних випробувань фінального етапу третього (заключного) туру Конкурсу можуть бути присутніми представники громадськості, засобів масової інформації, але не більше двох одночасно.

16.2. Представники громадськості, засобів масової інформації мають попередньо повідомити організаторів та зареєструватися в оргкомітеті відповідної номінації, також зобов’язані дотримуватися вимог законодавства України.

16.3. Члени відповідних оргкомітетів та фахових журі фінального етапу третього (заключного) туру Конкурсу не мають права перешкоджати здійсненню спостереження офіційно зареєстрованими представниками громадськості, засобів масової інформації.

Додаток 1

Анкета

учасника третього (заключного) туру

 всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2016»

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові  
2. Дата народження  
3. Домашня адреса з поштовим індексом  
4. Мобільний телефон  
5. Електронна пошта  
6. Які вищі навчальні заклади закінчили, у якому році, спеціальність за дипломом  
7. Стаж роботи:

загальний

 
                         педагогічний  
8. Місце роботи (найменування навчального закладу відповідно до статуту), телефон з кодом, електронна адреса  
9. Посада  
10. Кваліфікаційна категорія  
11. Звання  
12. Класи, в яких викладаєте  
13. Посилання на власний Інтернет-ресурс  
14. Педагогічне кредо
 
15. Інноваційні форми роботи та технології, що використовуєте

(обсяг – до однієї сторінки)

 
16. Автопортрет учасника «Я – педагог і особистість»

(у формі есе обсягом до однієї сторінки)

 

 

Даю згоду на внесення інформації до бази даних та публікацію матеріалів                   у періодичних та інших освітянських виданнях з можливим редагуванням

«____» _________  20__ р.                                      _______________ /____________ /

Додаток 2

Інформаційна картка

учасника третього (заключного) туру

 всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2016»

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові  
2. Які вищі навчальні заклади закінчили, у якому році, спеціальність за дипломом  
3. Педагогічний стаж роботи

 

 
4. Місце роботи (найменування навчального закладу відповідно до статуту)  
5. Посада  
6. Кваліфікаційна категорія  
7. Звання  
8. Класи, в яких викладаєте  
9. Посилання на власний Інтернет-ресурс  
10. Педагогічне кредо
 
11. Інноваційні форми роботи та технології, що використовуєте

(обсяг – до однієї сторінки)

 
12. Автопортрет учасника «Я – педагог і особистість»

(у формі есе обсягом до однієї сторінки)

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання центрального оргкомітету всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2016»

від 29.10.2015 № 1

Орієнтовні критерії оцінювання                                                                            конкурсних випробувань третього (заключного) туру

всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2016»

Критерії оцінювання

конкурсного випробування «Інтернет-ресурс учителя», 15 балів

 

Критерії оцінювання Показники Орієнтовні бали
Актуальність Наявність повідомлень з актуальних проблем системи освіти, педагогіки 1,0
Наявність інформації про сучасні освітні нововведення 1,0
Рейтинг (кількість відвідувань) 1,0
Змістовність Стиль й грамотність повідомлень 1,0
Оригінальність повідомлень 1,0
Технологічність Дизайн 1,0
Мультимедійність (комбінування різних форм представлення інформації: текст, відео, звукова тощо) 1,0
Соціальність Культура мережевого спілкування (дотримання мережевого етикету в змісті повідомлень і відповідей на запитання) 1,0
Підтримання зворотного зв’язку (відповіді на запитання, зауваження, пропозиції інших користувачів) 1,0
Позитивні оцінки контенту іншими користувачами 1,0
Значимість Навчальна, наукова, методична цінність повідомлень для учасників навчального процесу (учнів, батьків, учителів) 2,0
Наявність власних інноваційних розробок учителя 2,0
Частота розміщення/оновлення матеріалів (за датою розміщення) 1,0

 

Критерії оцінювання

конкурсного випробування «Майстер-клас», 30 балів

 

Критерії оцінювання Орієнтовні бали
Актуальність теми й змісту 3,0
Оригінальність проведення майстер-класу (форма, методи, технічні засоби) 3,0
Методична доцільність і цінність (можливість набуття учасниками нового методичного досвіду) 3,0
Успішне застосування у ході майстер-класу власних інноваційних освітніх розробок 3,0
Застосування методів активізації аудиторії, інтерактивних методів 3,0
Доцільне та різноманітне застосування мультимедійних засобів 3,0
Професійне спілкування (комунікація, взаємодія, взаєморозуміння) з аудиторією 3,0
Ерудованість 3,0
Педагогічний такт 3,0
Дотримання часового регламенту 3,0

 

Критерії оцінювання

конкурсного випробування «Урок», 40 балів

 

Критерії оцінювання Показники Орієнтовні бали
Фахова

компетентність

Ґрунтовні педагогічні та дидактичні знання 2,0
Науковість викладення навчального матеріалу 2,0
Доступність викладення навчального матеріалу 2,0
Використання інноваційних педагогічних технологій (інформаційно-комунікаційних тощо) 2,0
Застосування власних інноваційних розробок 2,0
Методична компетентність Вільне володіння навчальним матеріалом 2,0
Активізація пізнавального інтересу учнів 2,0
Організація самостійної діяльності учнів на уроці 2,0
Об’єктивне оцінювання навчальних досягнень 2,0
Досягнення мети й завдань уроку 2,0
Психолого-педагогічна компетентність Управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів 2,0
Використання психологічних навичок і прийомів 2,0
Індивідуальний підхід до учнів 2,0
Вміння розподіляти увагу (свою й учнів) 2,0
Розуміння емоційного стану учнів 2,0
Особистісні якості Висока культура мовлення і комунікабельність 2,0
Емпатійність та доброзичливість 2,0
Рефлексивність 2,0
Креативність 2,0
Ерудиція 2,0

 

Критерії оцінювання

конкурсного випробування «Навчальний проект», 20 балів

 

Критерії оцінювання Орієнтовні бали
Відповідність між тематикою і проблемою, цілями, завданнями проекту 2,0
Практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів 2,0
Організація самостійної дослідницької діяльності учнів 2,0
Використання дослідницьких та пошукових методів 2,0
Створення атмосфери успіху, підтримка позитивного емоційного настрою 2,0
Методи та форми оцінювання 2,0
Структурна цілісність проекту 2,0
Змістовність, науковість проекту 2,0
Логіка та послідовність виконання проекту 2,0
Оформлення та дизайн проекту 2,0