Чернігівська загальноосвітня школа №17

Шкільна бібліотека — 2017

Управління освіти і науки України

Чернігівської обласної державної адміністрації

Управління освіти Чернігівської міської ради

 

Робота учасника Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека»

в номінації «Шкільна бібліотека — інформаційний центр навчального закладу»

Виконала:

Єгорова Ганна Петрівна,

бібліотекар Чернігівської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів №17

Чернігів 2017

 

Творчий портрет бібліотекаря Чернігівської загальноосвітньої школи №17

Єгорової Ганни Петрівни

E:\_ANYA\фото\урок народний одяг\IMGP0203.JPG Велика користь буває людині од учення книжного. Книги ж учать і наставляють нас на путь покаяння, і мудрість бо, і стриманість здобуваємо ми із словес книжних.

Бо се ріки, що наповнюють всесвіт увесь. Се ж джерела мудрості, бо є в книгах незмірна глибина.

Літопис Руський (1037 рік)

1996-2001 рр. – навчання в Чернігівському державному педагогічному університеті ім. Т. Г. Шевченка.

2001-2017 рр. – робота на посаді вчителя історії ЗОШ №17, з 2005 р. – на посаді бібліотекаря.

2009 р.Учень 6 класу Димерець А. зайняв ІІ місце в міському етапі Всеукраїнського конкурсу “Читач року”.
2011 р. Єгорова Г. П. переможець міського етапу Всеукраїнського конкурсу “Шкільна бібліотека” в номінації “бібліотекар-дослідник”.

2011р. – І місце міського етапу Всеукраїнського конкурсу методичних моделей виховного процесу в освітніх закладах «ВИХОВАТИ ОСОБИСТІСТЬ», лауреат обласного етапу.

2015р. – лауреат міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2016» в номінації «учитель історії».

2015р. — слухач курсів з основ практичної медіаграмотності для викладачів суспільних дисціплин.

2015р. – учасник Всеукраїнського конкурсу на кращий план-конспект уроку з історії України з елементами медіаосвіти і медіаграмотності.

Зміст:

  1. Вступ
  2. Особливості функціонування бібліотеки в умовах впровадження нових стандартів
  3. Забезпечення інформаційної підтримки навчально-виховного процесу
  4. Стимулювання читання, формування у дитини навичок критичного мислення
  5. Висновки
  6. Список використаних джерел та літератури
  7. Додатки

1.Вступ

Бібліотеки України є однією з основних складових культурної, освітньої та інформаційної структури держави, найважливішим інструментом у формуванні громадянського суспільства. На сучасному етапі суспільні трансформації впливають на бібліотеки наскільки рішуче, що змінюють не тільки всю систему бібліотечної праці і бібліотечних ресурсів, але і вперше ставлять питання про «межі» бібліотечного простору і самих основах існування традиційних бібліотек та їх функцій.
В останнє десятиріччя на різноманітних конференціях, форумах, професійних нарадах бібліотекарів ведеться активний діалог про побудову в Україні інформаційного суспільства, суспільства знань. Україна належить до числа країн, які знаходяться на початкових етапах його формування. Серед базових передумов формування інформаційного суспільства, суспільства знань: широкий доступ до інформації без будь-яких обмежень, нарощення інформаційного та інтелектуального потенціалу. Бібліотеки покликані допомагати громадянам користуватися перевагами інформаційного суспільства, реалізуючи їх право на доступ до інформації і знань, забезпечувати можливості для комунікації всередині місцевих співтовариств і між ними незалежно від їх масштабу. Пріоритетне значення для них має забезпечення доступу до локальних інформаційних ресурсів, формування інформаційної культури громадян, сприяння ліквідації в суспільстві інформаційної нерівності.
Одночасно бібліотеки виконують місію просвіти, збереження культурної спадщини, несуть серйозну відповідальність відносно читання, підтримуючи і розвиваючи читацьку культуру. Вони покликані внести свій внесок у створення та зберігання цифрової інформації, що відноситься до публічного надбання в  сфері освіти, науки і культури, збереження  культурної  спадщини  людства.
В Україні не існує єдиної національної бібліотечної моделі. Але сучасна бібліотека може визначатись як інтегративний інститут, який включає інформаційні та культурні компоненти.  Місія бібліотек продиктована посиленням значення інформації і знань в якості каталізатора суспільного розвитку. Вона має декілька аспектів: сприяння розвитку знань шляхом забезпечення вільного доступу до інформації та збереження документованих знань як суспільного надбання. Збереження і примноження традицій бібліотек як центрів місцевої культури має підкріплюватися їх включенням в більш широке інформаційне коло і культурний простір. Саме бібліотеки повинні стати ключовою ланкою у створенні єдиного інформаційно-бібліотечного простору України, у встановленні прямих інформаційних зв’язків регіонів  нашої держави із зарубіжними країнами.
Законодавчу і нормативну базу бібліотечної справи в Україні складають: Конституція України, яка визначає права громадян на вільний доступ до інформації, культурних цінностей і користування установами культури; профільні закони «Про бібліотечну справу», «Про обов’язковий примірник документів», нормативно-правові акти з питань бібліотечної справи, стандарти і нормативи в галузі бібліотечної справи, що визначають правові основи діяльності бібліотек в Україні.
Бібліотечна справа є важливою складовою інформаційної, освітньої та культурної сфери життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові, організаційні, правові, технологічні, економічні та інші питання, пов’язані з накопиченням, обліком, зберіганням та використанням інформаційних ресурсів на різних носіях. В Україні функціонує близько 37466 бібліотек різних систем і відомств та форм власності.

Pages: 1 2 3 4